Od 2001 roku w Grzybowie wcielamy w życie idee uniwersytetu ludowego. 15 lat temu podjęliśmy się realizacji pierwszych dwóch kursów dla kobiet z lokalnej społeczności. Obecnie grupą do której kierujemy nasze działania są młodzi dorośli zainteresowani ekologicznym rolnictwem, wytwarzaniem żywności, tradycyjnym rzemiosłem, kulturą i ekologią.

Wspólnie tworzymy Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie, na Mazowszu, będący przykładem inicjatywy dedykowanej edukacji przez całe życie.

W ramach projektu:

Całkowite dofinansowanie jakie otrzymaliśmy od Fundacji Velux wynosi 985 000€. Dzięki niemu mogliśmy pokryć koszty budowy nowego budynku oraz odnowienia już istniejących, a także przeprowadzenia pierwszych kursów i działań promocyjnych.