OSUL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarstwo rolne Jana Czaji położone jest w południowej części województwa małopolskiego na terenie Pogórza Ciężkowickiego. Zajmuje ono powierzchnię 20,15 ha we wsi Rzuchowa w gminie Pleśna na terenie powiatu tarnowskiego.

Gospodarstwo to jest nastawione na produkcję mleka, hodowlę bydła mlecznego (rasy polskiej czerwono-białej i rasy jersey) oraz na uprawę zbóż (pszenica, żyto, owies), jak również owoców i warzyw. Od 2004 roku, kiedy Jan przejął gospodarstwo po ojcu, podlega kontroli jednostki certyfikującej COBICO Sp. z o.o. z Krakowa.

W gospodarstwie hodowanych jest 10 sztuk bydła, uprawiane są zboża (3 ha) oraz owoce i warzywa (0,5 ha), które sprzedawane są jako produkty rolnictwa ekologicznego. Sprzedaż bezpośrednia owoców i warzyw odbywa się na terenie gospodarstwa rolnego, jak i na obszarze całego województwa małopolskiego wraz z województwami ościennymi, w ramach inicjatywy Paczka od Rolnika. Inicjatywa ta polega na przedstawieniu oferty produktów w Internecie za pomocą specjalnej strony internetowej, gdzie klienci kompletują swoje zamówienia. Następnie przygotowywane są paczki z owocami i warzywami i dostarczane pod drzwi klienta w mieście. Gospodarstwo należy również do Stowarzyszenia Konsumentów i Producentów Grupa od rolnika.

Na terenie gospodarstwa usytuowane jest też Centrum Produktu Lokalnego wybudowane przez wspomniane wcześniej stowarzyszenie. W budynku Centrum mieści się sklep, oferujący produkty członków stowarzyszenia, w głównej mierze owoce i warzywa. Centrum Produktu Lokalnego to nowoczesny budynek o kubaturze 333 m2, który pełni również funkcje centrum kultury i turystyki. Wewnątrz Centrum znajdują się też: hall pełniący funkcję galerii, sala wystawienniczo-konferencyjno-szkoleniowa na 50 osób i druga mniejsza salka na 30 osób.

W Centrum Produktu Lokalnego zlokalizowano również sale edukacyjne oraz pracownie tematyczne, są tu organizowane wystawy stałe i czasowe, np. rękodzieła ludowego, czy tradycji upraw. Poza wystawami odbywają się tu degustacje, warsztaty, prelekcje, lekcje z prezentacjami multimedialnymi, projekcje filmów, konferencje, festiwale, spotkania tematyczne, kursy ze zdrowego gotowania, żywienia, upraw ekologicznych i tradycyjnych i wiele innych. Ważnym punktem działalności Centrum jest edukacja dzieci w zakresie odpowiedniego odżywiania i zwalczanie otyłości. Ciekawą inicjatywą jest prowadzony telewizyjny kanał kulinarny.

Praktykanci EUL mogą zdobyć tu wiedzę na temat: promocji produktów lokalnych, sposobu dbania o odpowiedni wizerunek produktów i ich producentów, procedur zgłaszania, rejestracji i kontroli takich produktów oraz tego jak wyglądają opinie, ekspertyzy i certyfikaty dotyczące produktów lokalnych.

Gospodarstwo leży tylko 8 km od centrum Tarnowa, ponad 100-tysięcznego miasta z pięknym rynkiem, ratuszem i katedrą. Na południe od gospodarstwa rozciąga się Pogórze Ciężkowickie, niezwykle atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo – wspaniały teren do pieszych i rowerowych wycieczek.

Kontakt:
Jan Czaja
Janowice 31, 33-115 Janowice
tel. 608 424 660

Dane kontaktowe

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: 603 061 561

e-mail: eul@grzybow.pl

 

Idea

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w małym rolniczym kraju skandynawskim. Genialny Grundtvig, który dla swoich rodaków – Duńczyków, jest równie ważny jak inny jego krajan - Hans Christian Andersen, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole.