OSUL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2004 roku pierwszy raz przygotowywaliśmy wspólnie ze Szkołą Podstawową w Świniarach,

Parafią Ewangelicko-Reformowaną w Warszawie i Parafią Rzymsko-Katolicką w Zycku

Polskim Święto Jana.

Specjalnie wybraliśmy ten dzień, ponieważ okoliczni mieszkańcy

powiedzieli nam, że do początku lat 90-tych kościół w Wiączeminie Polskim, zbudowany

przed wojną przez niemieckim protestantów, po wojnie służył miejscowym katolikom. I

patronem był właśnie Jan Chrzciciel i dlatego na Jana odbywały się odpusty.

Chcieliśmy przywrócić to Święto i nadać mu nowy wymiar.

Ekumeniczny.  Ekumenizm, jak przypomina wikipedia, to ruch

w obrębie chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej

jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w

ramach jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego

Kościoła. Kościół w Wiączeminie Polski sam w sobie jest

ekumeniczny. Przed wojną modlili się tam niemieccy

ewangelicy augsburscy, zawierali śluby, chrzcili dzieci, żegnali

zmarłych. Po wojnie służył polskim katolikom.

Dlatego by uszanować jednych i drugich centralnym punktem

Święta Jana od 2004 roku jest ekumeniczne Nabożeństwa

Słowa Bożego odprawiane wspólnie przez księży różnych

wyznań chrześcijańskich.

Mimo zaangażowania wielu osób, nauczycieli i uczniów zwłaszcza ze Szkoły Podstwowej w

Słubicach, wielu wolontariuszy ze Stowarzyszenia ZIARNO i parafii zarówno katolickiej i

ewangelickiej, kościół popadał w ruinę. Prawdziwa zmiana nastąpiła, kiedy Muzeum

Mazowieckie w Płocku zakupiło zarówno budynek jak i przylegające dwa hektary ziemi. Już w

2014 roku wykonano pierwszy poważny remont, a w ubiegłym roku Święto Jana mogło się

się w pięknie odrestaurowanym kościele.

W tym roku Festyn Świętojański zaczął się już o 13.00. Przede wszystkim ciekawa oferta była

skierowana dla najmłodszych: konkursy z nagrodami, warsztaty artystyczne dla dzieci i

młodzieży: szydełkowanie, papieroplastyka, tworzenia naczyń ceramicznych, rzeźba w

drewnie, warsztaty edukacyjne: „Pszczoły wokół nas” i „Akademia małego ratownika”.

Ale była tez oferta dla starszych np. warsztaty orgiami dla seniorów czy stoiska z produktami

regionalnymi i rękodziełem artystycznym, ekologicznym pieczywem i serami z Grzybowa.

Panie ze Spółdzielni Socjalnej „Cor et Manus. Jak u Eli” częstowały ekologicznymi kanapkami

i pysznymi pasztecikami z kapusta i grzybami.

O 15.00 zaczęła się część oficjalna w kościele. Najpierw gości przywitał p. Leonard Sobieraj,

dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku, który osobiście zaangażował się w odnowienie

kościoła i nadanie mu nowej roli. Potem ja przypomniałam jak wiele osób i instytucji włączyło

się w ratowanie kościoła i przywrócenie Święta Jana. Peter Stratenwerth krótko wspomniał

dramatyczne losy ludzkie, których świadkiem były zarówno sam budynek kościoła jak i

okoliczne tereny. P. Sobieraj poprosił też o zabranie głosu p. Halinę Czubaszek,

przewodniczącą zarządu Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich,

która – wraz kilkudziesięcioosobową grupą muzealników mazowieckich – była gościem

specjalnym Święta Jana.

Następnie pracownicy Muzeum, którzy od lat bardzo angażują się w badania osadnictwa

olenderskiego w gminie Słubice: Magdalena Lica-Kaczan i Grzegorz Piaskowski

zaprezentowali ambitne plany Muzeum w zakresie składanego właśnie projektu „Skansen

Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim”.

Nabożeństwo Ekumeniczne Słowa Bożego poprowadził proboszcz Parafii Ewangelicko-

Reformowanej w Warszawie – Michał Jabłoński, a towarzyszyli mu miejscowi księża,

proboszcz parafii w Zycku Polskim – Stanisław Pakieła i proboszcz parafii w Słubicach –

Roman Batorski.

Po nabożeństwie przed kościołem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świniarach i Słubicach

oczarowały wszystkich swoimi żywiołowymi występami taneczno-muzycznymi. Dziewczynki

dodatkowo zachwyciły przepięknymi wiankami, które w ostatniej części programu – przy

pomocy dzielnych strażaków z OSP Wiączemin – trafiły na taflę wody i popłynęły Wisłą do

Gdańska…

Ewa Smuk Stratenwerth

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO


Dane kontaktowe

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel./fax: (24) 277 89 63
tel. kom.: 606 805 900

e-mail: eul@grzybow.pl

administracja witryny www: seb@grzybow.pl

Idea

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w małym rolniczym kraju skandynawskim. Genialny Grundtvig, który dla swoich rodaków – Duńczyków, jest równie ważny jak inny jego krajan - Hans Christian Andersen, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole.