Nadziei, Miłości, Pokoju, Radosnej Wielkiej Nocy życzą Ewa i Peter z zespołem z Grzybowa.