OSUL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działaność Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego została dofinansowana ze środków programu Erasmus+w ramach akcji kluczowej: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktykna polu: Partnerstwo Strategiczne, głównie w obszarze edukacji dorosłych. Projekt nosi nazwę: Budowanie Kompetencji Kluczowych       i Pedagogika Uniwersytetów Ludowych w Europie XXI wieku (akronim: KeyFolkXXI).

Czas trwania projektu wynosił trzy lata, od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2017 roku. Naszym głównym celem było badanie metodologii uniwersytetów ludowych w edukacji dorosłych we współczesnej Europie, tak aby móc stawić czoła nowym wyzwaniom, przede wszystkim zaś problemowi wysokiego bezrobocia. Innowacyjność naszego projektu polegała na połączeniu "starej" europejskiej tradycji edukacji dorosłych ze zmarginalizowanych środowisk z "nową" ideą kompetencji kluczowych rozwijaną w Unii Europejskiej. Innymi słowy, skupiliśmy się na kreatywnym wykorzystaniu grundtvigiańskiej filozofii i metodologii edukacji w celu zwiększenia efektywności edukacji dorosłych w naszych krajach, a tym samym na wspieraniu przedsiębiorczości oraz zwiększaniu szans na zatrudnienie młodych dorosłych.

Przekrój geograficzny, historyczny i ekonomiczny partnerów projektu był bardzo szeroki, co umożliwiło dzielenie się bogactwem różnorodnych doświadczeń w wielokulturowym środowisku.

W skład partnerstwa weszli: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno (http://www.ziarno.grzybow.pl/) oraz Kaszubski Uniwersytet Ludowy (www.kul.org.pl) z Polski, University of Applied Science Eberswalde (www.hnee.de) z Niemiec, Agricultural University-Plovdiv (www.au-plovdiv.bg) z Bułgarii, Brenderup Højskole (www.brenderuphojskole.com) z Danii, Verein für biolologisch dynamische Landwirtschaft (stowarzyszenie na rzecz rolnictwa biodynamicznego) ze Szwajcarii (www.ausbildung-biodyn.ch) oraz Powiat Płocki (www.powiat.plock.pl), który dołączył do partnerstwa, aby w leżących na jego obszarze szkołach zawodowych szerzyć rezultaty projektu oraz zdobyte w trakcie jego trwania doświadczenia.

Zwieńczeniem poszukiwań w temacie adaptacji metodologii uniwersytetów ludowych jest kurs rolnictwa ekologicznego skierowany do 20 młodych dorosłych, realizowany na Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Polsce przy wsparciu finansowym duńskiej Fundacji Velux. Partnerstwo Erasmus+ wspólnie opracowało jego program (dostępny również w wersji niemieckiejangielskiej i bułgarskiej) oraz podręcznik, z którego korzystają studenci. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Udział w projekcie przyniósł również takie efekty jak: "Szkoła dla Życia. Przewodnik po współczesnych uniwersytetach ludowych" zawierający wskazówki dotyczące nabywania kompetencji kluczowych poprzez pedagogikę grundtvigiańską: narzędzia, przykłady, dobre praktyki oraz publikacja podsumowująca cały projekt: "Uniwersytety Ludowe w Europie XXI wieku:Tradycja- Współczesność – Wyzwania Przyszłości". Wszystkie wyżej wspomniane rezultaty projektu zebrały najważniejsze doświadczenia, przykłady dobrych praktyk, wnioski i wskazania na przyszłość. Efekty naszych działań są bezpłatnie udostępniane np. na stronie internetowej projektu.

W ramach projektu w każdym z partnerskich krajów Unii Europejskiej odbyły się krótkie wizyty studyjne dla kadry uniwersytetów ludowych oraz jedna intensywna wizyta studyjna w Szwajcarii, przeznaczona dla kadry nauczycielskiej w celu zapoznania się ze szkołą, która została założona przez rolników ekologicznych 30 lat temu, a obecnie jest oficjalnie uznawana i wspierana przez szwajcarski rząd. Zdecydowaliśmy się na zaproszenie partnera spoza Uniii Europejskiej ze względu na jego unikatową wiedzę praktyczną w tworzeniu i wieloletnim prowadzeniu szkoły zawodowej przez stowarzyszenie rolników biodynamicznych, wykorzystujących metodologię podobną do tej stosowanej w uniwersytetach ludowych.

Oczekiwany rezultat projektu to uznanie wartości metodologii uniwersytetów ludowych w edukacji dorosłych, zwłaszcza w Polsce i Bułgarii, dostrzeżenie związku pomiędzy budowaniem kompetencji kluczowych a wspomnianą metodologią,wprowadzenie dualnego kształcenia zawodowego, wyraźne przełożenie edukacji na zatrudnienie oraz rozwój ekologicznych inicjatyw na terenach wiejskich w Europie.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel./fax: (24) 277 89 63
tel. kom.: 606 805 900

e-mail: eul@grzybow.pl

Idea

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w małym rolniczym kraju skandynawskim. Genialny Grundtvig, który dla swoich rodaków – Duńczyków, jest równie ważny jak inny jego krajan - Hans Christian Andersen, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole.