OSUL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          W pierwszym tygodniu maja br. miało miejsce spotkanie przedstawicieli uniwersytetów ludowych z całego świata w ramach projektu People’s Future Lab.

Odbyło się ono w Danii, ojczyźnie Mikołaja Grundtviga uważanego za ojca idei UL-i.

male ognisko

          EUL reprezentowały Malwina Giełdon i Bernadeta Gołębiowska – młode koordynatorki projektów z doświadczeniem na polu ekologii. Pierwszym etapem wyjazdu była wizyta w uczelni w Egmont, która jest instytucją partnerską naszej placówki. Nauczycielki i edukatorki z Danii wespół z naszą delegacją pracowały nad programem zajęć w obszarze agroekologii dla studentów z Polski i Danii. Wybrano temat rolnictwo wspierane przez społeczność, czyli o pewnej coraz popularniejszej formie bezpośredniej współpracy pomiędzy konsumentami i producentami żywności [czytaj więcej o RwS].

male rozmowy

          UL w Egmont okazał się potężną, prężnie działającą instytucją, która zapewnia edukację, miejsca do mieszkania wraz z infrastrukturą dla ponad 200 studentów i studentek, wśród których dużą część stanowią osoby z niepełnosprawnością. Budynki są otoczone zielenią: lasem z jednej strony, a ogrodem z drugiej. Jakby tego było mało, do terenu uniwersytetu przylega nadmorska plaża. Powierzchnia samych tylko zabudowań liczy kilka tysięcy metrów kw. Składają się na nią – poza przestrzenią do mieszkania – ogromna siłownia, basen, różnego rodzaju sale warsztatowe, pokoje do relaksu, strefa dla nauczycieli, rozległa kuchnia, stołówka. Wszystkie pomieszczenia, rzecz jasna, dostosowane są do potrzeb ludzi na wózkach. Studenci o większej sprawności towarzyszą tym, którzy mają ograniczone możliwości poruszania się. Nauczyciele mieszkają w domkach na terenie uczelni, mają stały kontakt ze studentami, są otwarci na rozmowy i rozwiązywanie problemów. W ten sposób znika nadmierny dystans i nawiązują się głębokie relacje międzyludzkie.

Każdy uczestnik edukacji bierze aktywny udział w procesie, mając wpływ na organizację nauczania. Uczęszczanie na zajęcia jest dobrowolne – studenci sami decydują o swoim planie dnia, dobierając kursy wedle własnych upodobań i potrzeb. Na uwagę zasługuje stały punkt programu, jakim są poranne spotkania całej społeczności. Wszyscy gromadzą się w dużej sali, żeby razem rozpocząć dzień od śpiewu i wysłuchać przygotowaną przez ochotnika historię. To jeden z elementów budowania wspólnoty. Życie w tym ośrodku edukacyjnym skłania do nawiązywania relacji i pracy na rzecz dobra wspólnego. Funkcjonowanie we wspólnocie uczy odpowiedzialności i zachęca do tego, żeby dawać coś z siebie. Szeroki wachlarz zajęć do wyboru sprawia, że każdy może układać sobie plan zgodny ze swoimi preferencjami i rozwijać się w wielu kierunkach. Jak przystało na UL, ważne miejsce zajmują warsztaty artystyczne oraz kreatywne formy odkrywania własnego potencjału. Elastyczny program daje możliwość sprawdzenia się w różnego rodzaju pracach i doświadczeniach praktycznych. Studenci zyskują dzięki temu większy wgląd w siebie, co pomaga w decyzjach o dalszej ścieżce życiowej.

male pracownia

          Poznawanie duńskich UL-i nie było jedynym celem wyprawy. Równie ważne było spotkanie przedstawicieli takich placówek z całego świata. Podczas warsztatów pracowano nad jednolitą wizją współpracy międzynarodowej na rzecz zrównoważonej edukacji. Pojawiły się bardzo ważkie kwestie związane z katastrofą klimatyczną i koniecznością społecznej mobilizacji dla ratowania bioróżnorodności i planety przyjaznej człowiekowi. UL-e pełnią dla wielu ludzi ważną rolę uświadamianiu zależności pomiędzy decyzjami człowieka a stanem Ziemi (i ziemi). Uczelnie wzorowane na idei Grundtviga potrafią budzić w ludziach poczucie sprawczości i zachęcać do proaktywności; dają nadzieję na to, że zmiana na lepsze jest możliwa. Wzajemna inspiracja i wymiana doświadczeń były dla uczestników motywacją do pracy i poszerzania perspektywy w kierunku pogłębienia świadomości globalnych współzależności.

male morze

Projekt People’s Future Lab to początek długookresowej współpracy pomiędzy uniwersytetami ludowymi. Udział pracowników EUL-u był ważnym krokiem ku doskonaleniu jakości naszej pracy i dalszemu rozwojowi instytucji i związanej z nią społeczności. Dzięki temu kolejni ludzie będą mogli doświadczać radości kształcenia się we wspólnocie i w poczuciu sensu podejmowanego wysiłku. Praca nad warsztatem nauczania, z którą wiążą się również szkolenia w najbliższej przyszłości, z pewnością przyniesie dobre owoce dla studentów Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie. Zgodnie z naszymi celami będziemy nadal kroczyć drogą wszechstronnego rozwoju jako instytucja, jako uczelnia i jako ludzie.

Bernadeta Gołębiowska

logo velux

Dane kontaktowe

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: 603 061 561

e-mail: eul@grzybow.pl

 

Idea

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w małym rolniczym kraju skandynawskim. Genialny Grundtvig, który dla swoich rodaków – Duńczyków, jest równie ważny jak inny jego krajan - Hans Christian Andersen, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole.