Ekologiczny Uniwersytet Ludowy po kilku miesiącach intensywnych przygotowań wykonał ważny krok w kierunku utworzenia nowych kwalifikacji zawodowych (we współpracy z ekspertami i ekspertkami Instytutu Badań Edukacyjnych oraz znakomitą ekipą specjalistów i specjalistek merytorycznych).
Kwalifikacje zawodowe są niezwykle ważnym elementem ujednolicania certyfikatów potwierdzających kompetencje. Dzięki Polskiej Ramie Kwalifikacji pracodawcy w Polsce i za granicą są w stanie zweryfikować faktyczny poziom wyspecjalizowania (potencjalnego) pracownika, co pomaga w przydzieleniu mu adekwatnej odpowiedzialności i pensji (więcej tutaj).
 
Aktualnie pracujemy nad włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji następujących kwalifikacji zawodowych:
 Następnym krokiem będzie opracowanie i organizacja odpowiednich kursów kwalifikacyjnych. Mamy odpowiednie zaplecze i zasoby ludzkie. Uzyskaliśmy wsparcie finansowe The Villum Foundation. Fundacja finansuje projekty naukowe, kulturalne, artystyczne i społeczne oraz przyznaje nagrody honorowe. Już drugi raz doceniła pracę EUL i przyznała grant na dalszy rozwój Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie. Otwiera to nowe możliwości pracy i poszerzenie oferty edukacyjnej. 

Od maja 2022 r. w EUL organizowany będzie kurs dla ekoogrodników - wkrótce opublikujemy szczegóły na stronie www.eul.grzybow.pl

mniejsze logo IBEveluxlogologo eul