OSUL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciele siedmiu uniwersytetów ludowych spotkali się na 3 dni na początku września br. podczas seminarium w Grzybowie.
 
 
Celem spotkania było uwrażliwienie na tematy związane ze zmianą klimatu, ekologią i ochroną środowiska. Różnorodne zajęcia – od wspólnego śpiewu i tańca, przez wykłady, aż po spacer edukacyjny nad Wisłą – trwały od rana do wieczora przerywane dalszymi dyskusjami.
 
Wątek zmiany klimatu został uchwycony z przeróżnych perspektyw: fizycznej, biologicznej, ekonomicznej, psychologicznej, społecznej i duchowej. Rozmowy były wyjątkowo ożywione, a uczestnicy bardzo zaangażowali się w poznawanie prawdy, co zaowocowało pełną emocji i postawioną na wysokim poziomie debatą oksfordzką z tezą: Czy indywidualne decyzje wystarczą, by uchronić się przed katastrofą klimatyczną?
 12
 
Spotkanie zostało zwieńczone stworzeniem przez poszczególne ULe projektów zmian w swoich strukturach i założeniach prowadzących ku większej ekologii i trosce o klimat. Podczas podsumowania symboliczne kieszeń i szuflada na pomysły wypełniły się wszelkimi aspektami i zagadnieniami towarzyszącymi seminarium. Pozostaje mieć nadzieję, że zmiany w głowach uczestników będą trwalsze i bardziej wyraziste niż klimatyczne.
 
PROGRAM SEMINARIUM:
Uniwersytety Ludowe wobec wyzwań antropocenu
Seminarium w ramach projektu OSUL
Grzybów 8-10 września 2021 roku,
Ekologiczny Uniwersytet Ludowy i Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO
Eksperci i prowadzący:
Prof. Tomasz Żylicz, Uniwersytet Warszawski
Dr Kasper Jakubowski
Dr Bernadeta Gołębiowska, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
Dr Sebastian Wojtysiak, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
Dr Barbara Pietrzak, Uniwersytet Warszawski
Mgr Ewa Smuk-Stratenwerth i Peter Stratenwerth, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
Mgr Agnieszka Makowska, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO
 
Środa, 8 września 2021 r.
10.00 Rozpoczęcie i przedstawienie się uczestników - Ewa Smuk-Stratenwerth „Uczenie się ekologii w uniwersytetach ludowych”
11.00 „Co to jest ekologia? Wprowadzenie” Barbara Pietrzak, Uniwersytet Warszawski
11.30 Przerwa na kawę
12.00 „Na czym polega problem: utrata bioróżnorodności, emisja CO 2 , zagrożenia gleby, wody, klimat?” Barbara Pietrzak
13.30 Obiad
14.30 Spacer edukacyjny – różnorodność biologiczna w krajobrazie rolniczym, Peter Stratenwerth
16.00 Przerwa na kawę
16.30 „Ekologia integralna, encyklika Laudato Si’ a etyka cnót”, prezentacja i warsztaty Ewa Smuk-Stratenwerth i Bernadeta Gołębiowska
18.00 Wybór tematu debaty oksfordzkiej
18.30 Kolacja
19.30 Film „Można panikować” połączony z dyskusją
 
Czwartek, 9 września 2021 r.
8.30 Spotkanie poranne ze śpiewaniem i podsumowaniem poprzedniego dnia
9.00 „O zmianie klimatu”, prezentacja, Sebastian Wojtysiak
10.15 Komentarz: paradygmat wzrostu gospodarczego, mechanizmy psychologiczne wspierające nadmierną konsumpcję, Bernadeta Gołębiowska
10.30-11.00 Przerwa na kawę
11.00 „Różne punkty widzenia na zmianę klimatu”, ćwiczenie grupowe, Bernadeta Gołębiowska i Sebastian Wojtysiak
11.45-13.15 „Historia świata w 5 paradygmatach i scenariusze przyszłości”, warsztaty, Ewa Smuk Stratenwerth
13.30 Obiad
15.00 „Perspektywa ekonomiczna w myśleniu o ekologii”, prezentacja, Tomasz Żylicz, Uniwersytet Warszawski
17.00 „Polityka na talerzu”, warsztaty, Agnieszka Makowska, Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne ZIARNO i Koalicja Żywa Ziemia
18.00 Kolacja
19.00 Na zakończenie dnia: tradycyjna potańcówka przy muzyce ludowej Kapeli Niwińskich z Mazowsza - na żywo
 
Piątek 10 września 2021 r.
8.30 Spotkanie poranne ze śpiewaniem i podsumowaniem poprzedniego dnia
9.00 „Jak zwiększać bioróżnorodność? Dobre i złe praktyki na wsi i w mieście”, prezentacja, Kasper Jakubowski
10.00 Debata oksfordzka na wybrany temat
11.00 Przerwa na kawę i herbatę
11.30 „Jak zazielenić uniwersytety ludowe: co możemy robić w ULach, by były bardziej eko?”, praca w grupach: układanie programów kursów, praktyka codziennego funkcjonowania, otoczenie
12.30 Prezentacja efektów pracy w grupach, dyskusja
13.00 Obiad
14.00 Mikrowyprawa nad Wisłę – spacer edukacyjny w terenie, Kasper Jakubowski
16.00 Przerwa na kawę i herbatę
16.30 „Gdzie szukać inspiracji, jak pielęgnować ekostyl w uniwersytetach ludowych? Jak budować wspólnotę w trosce o Ziemię?”, podsumowanie, Ewa i Peter Stratenwerth
17.30 Zakończenie seminarium i wręczenie dyplomów
logo osulmale logo niwmale logo pwrul

Dane kontaktowe

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: 603 061 561

e-mail: eul@grzybow.pl

 

Idea

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w małym rolniczym kraju skandynawskim. Genialny Grundtvig, który dla swoich rodaków – Duńczyków, jest równie ważny jak inny jego krajan - Hans Christian Andersen, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole.