OSUL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właśnie zakończył się międzynarodowy projekt "Teaching Organic Literacy in Grundtvigian Style" przeprowadzony w ramach programu Erasmus+. Jego owocem są trzy publikacje, które serdecznie polecamy wszystkim sympatykom i praktykom edukacji metodą grundtvigiańską. Jest to książka „Uniwersytety Ludowe wobec wyzwań antropocenu” oraz 2 poradniki: „Uczyć agroekologii w stylu grundtvigiańskim. Przewodnik metodyczny” i „Jak uczyć w grundtvigiańskim stylu. Dokumentacja kursów dla nauczycieli”.

Tematem wiodącym projektu TOL stała się edukacja dla zrównoważonego rozwoju – ze szczególnym uwzględnieniem agroekologii. Dlaczego uznaliśmy, że w program nauczania realizowany we współczesnych UL-ach należy ponownie wpleść rolnictwo, a zwłaszcza rolnictwo ekologiczne czy szerzej agroekologię? Otóż jest to nasza odpowiedź na globalne zmiany w środowisku, na które rolnictwo przemysłowe ma duży wpływ.

W pierwszej publikacji przygotowanej w ramach projektu TOL pt. „Uniwersytety Ludowe wobec wyzwań antropocenu” szczegółowiej omawiamy przyczyny, dla których uważamy, że współczesne folkehøjskoler powinny wprowadzić problematykę agroekologii do swojego programu. Cytujemy tam na przykład dokumenty międzynarodowych instytucji, takich jak FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), które poszukują sposobów wyeliminowania głodu i ubóstwa z jednoczesnym zachowaniem równowagi biologicznej Planety. Chociaż współczesne rolnictwo wytwarza statystycznie więcej żywności na jedną osobę niż kiedykolwiek w przeszłości, to jednak według szacunków FAO aż 815 mln ludzi obecnie doświadcza głodu, a 2 mld cierpi z powodu niedożywienia czy braków kluczowych witamin i minerałów. Z drugiej strony w 2014 roku 1,4 mld ludzi miało nadwagę, a 600 mln cechowała otyłość. Z kolei jeden z naszych partnerów w projekcie, Bułgar, Apostol Apostolov, podkreślał, jak działania projektowe wpisywały się w realizację celów zrównoważonego rozwoju sformułowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w roku 2015 w dokumencie pt. „Przekształcamy nasz świat: Program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030”. Autor podkreśla, że projekt jest odpowiedzią zwłaszcza na cztery z nich: cel nr 2 – mówiący o tym, że należy „wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo”, ale też cel nr 4 – dotyczący powszechnie dostępnej edukacji wysokiej jakości, cel nr 8 – dotyczący promowania zrównoważonego rozwoju, czy wreszcie cel nr 15 – „nakazujący” „chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych [...], powstrzymać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę bioróżnorodności”.

Wszystkie trzy publikacje są udostępnione bezpłatnie na stronie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego "Ziarno".

 

0001 4   02okladkaMala22

okladka

 

 

Dane kontaktowe

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: 603 061 561

e-mail: eul@grzybow.pl

 

Idea

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w małym rolniczym kraju skandynawskim. Genialny Grundtvig, który dla swoich rodaków – Duńczyków, jest równie ważny jak inny jego krajan - Hans Christian Andersen, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole.