OSUL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w projekcie:

Jest tak blisko, ale jej nie znamy. Wisła – królowa polskich rzek


Bliskie sąsiedztwo Wisły, najdłuższej polskiej rzeki, od wieków miało olbrzymi wpływ na życie mieszkańców gminy Słubice. Dzisiaj Wisła nie jest już najważniejszą arterią komunikacyjną kraju i nie przyciąga osadników chcących założyć gospodarstwa w bliskim jej sąsiedztwie. W obecnych czasach na plan pierwszy wysuwa się przede wszystkim jej znaczenie przyrodnicze i rekreacyjne. W dobie zmian klimatycznych woda i obecność dużej nizinnej rzeki ma również podstawowe znaczenie dla ekosystemu.


Projekt, do wzięcia w którym udziału zapraszamy, ma za zadanie przybliżyć tematykę znaczenia przyrodniczego i rekreacyjnego Wisły wśród młodych mieszkańców gminy. Realizacja projektu będzie polegała na zorganizowaniu w miesiącu kwietniu i maju  dla 10 uczestników w wieku 10-15 lat z terenu gminy Słubice cyklu szkoleń poświęconych wodzie i rzece Wiśle.


Pierwsze spotkanie będzie miało charakter integracyjno-szkoleniowy i przeprowadzone zostanie na terenie Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie. Przewodnim tematem zajęć będzie woda - jej znaczenie i obieg w przyrodzie. Poruszone zostaną zagadnienia ochrony zasobów wody oraz zmian w obiegu wody w przyrodzie spowodowanych ociepleniem klimatu.


Podczas drugiego spotkania szkoleniowego zostanie zorganizowany wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w celu zwiedzania ekspozycji poświęconych zjawiskom technicznym, fizycznym i przyrodniczym związanych z wodą.
Dzięki trzeciemu spotkaniu szkoleniowemu młodzież pozna, w jaki sposób można wykorzystywać dolinę Wisły w celach turystycznych i rekreacyjnych. Uczestnicy wezmą udział w rejsie żaglowym jachtem szkoleniowo-treningowym na trasie: Duninów – Płock.


Kolejne spotkanie na Wiśle poświęcone będzie głównie problematyce jej ekosystemu. Młodzież popłynie łodzią zaopatrzoną w żagiel w kierunku Murzynowa. Tam zapozna się ze zjawiskami, jakie tworzą się w ujściu dopływu Wisły – Skrwy prawobrzeżnej. Będzie miała możliwość obserwacji flory i fauny rozlewiska rzecznego.
Podczas ostatniego ze spotkań szkoleniowych zostanie zorganizowana wycieczka do oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody we Włocławku. W drugiej części wycieczki młodzież przypatrzy się działaniu elektrowni wodnej i jak zbudowana jest zapora.


Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa pokrywane są z dotacji udzielonej przez Lokalną Grupę Działania „Aktywni Razem” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

36717967 259317318165358 2013990828875186176 n

 

 efr

 

 

Dane kontaktowe

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: 606 805 900

e-mail: eul@grzybow.pl

administracja witryny www: seb@grzybow.pl

Idea

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w małym rolniczym kraju skandynawskim. Genialny Grundtvig, który dla swoich rodaków – Duńczyków, jest równie ważny jak inny jego krajan - Hans Christian Andersen, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole.