Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynający się właśnie IV zjazd Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego, poświęcony roślinom, w ramach IV Kursu rolnictwa ekologicznego został w całości sfinansowany przez Fundację Eko?Logiczne!

E L Logo

 

Fundacja Eko?Logiczne! została powołana w  grudniu 2018 r. w celu szerzenia świadomości proekologicznej.  Działania Fundacji skoncentrowane są na rozwoju rolnictwa ekologicznego, popularyzacji żywności ekologicznej i wzmacnianiu postaw. Działania organizacji kierowane są przede wszystkim w stronę edukacyjną – w planach Fundacji jest współpraca ze szkołami oraz instytucjami wspierającymi rolników ekologicznych i producentów żywności ekologicznej. 

 

Z  przedstawicielami Fundacji Eko?Logiczne! będzie można spotkać się podczas seminarium Dobre Żniwa 15 i 16 marca 2019 r.